Tak jsme se vydali do archivu, abychom prozkoumali další střípky na téma lomnického piva, pivovaru a lidí, kteří tam před sto lety pracovali.

Ty nejzásadnější dokumenty pro Lomnici se nacházejí ve státním archivu v obci Zámrsk, která se nachází cca 30 km za Pardubicemi. Na konci obce vás překvapí nádherný zámek. No a v tom zámku je umístěn právě ten archiv s poklady pro nás.

Hned na začátku jsme vyfasovali bílé rukavice a požádali jsme o složku Lomnický pivovar, kde byl napsán seznam všech dokumentů. Vybrali jsme si z nich na studium ty co nám přišly nejzajímavější a za pár minut jsme už mohli začít bádat ve studovně.

Postupně s vámi budeme sdílet jednotlivé materiály, ale nečekejte od nás nějakou vědeckou práci. Šlo nám hlavně o to pochopit jak vaření piva v Lomnici probíhalo, jaké problémy řešily, jak fungoval samotný pivovar, jací lidé tam pracovali, kde brali suroviny a hlavně JAKÉ PIVO SE V LOMNICI NAD POPELKOU VAŘILO.

Už teď vám můžeme prozradit, že se u nás vyrábělo před sto lety pivo světlé i tmavé, přičemž nejprodávanějším byl 11ti stupňový ležák, který se prodával členům za 16,60 Korun za hektolitr (cca 8 haléřů za pullitr) a 13ti stupňový ležák za 22 Korun za hektolitr.

Během první světové války se díky špatné hospodářské situaci produkce lomnického piva výrazně zmenšila, takže se primárně vařila levnější piva od 4 do 7 stupňů.

Zajímavostí je, že od roku 1908, kdy pivovar koupili lomničtí hostinští od kníže Alaina Rohana (psali jsme zde) až do roku 1920 veškerý zisk investovali zpět do pivovaru. Až roku 1921 si podílníci vyplatili zisk a to konkrétně 225 Korun za podíl – výhradně formou naturálií, čili ve formě piva.

V archivu jsme také nalezli i stinné stránky české historie, která samozřejmě ovlivnila i lomnický pivovar – první světová válka a narukování všech jednatelů pivovaru na vojnu, různá omezení za protektorátu a pak poslední rána v podobě znárodnění komunisty. Ale o tom jindy.

A na závěr dnešního článku jedna fotografie. V roce 1933 oslavili lomničtí pivovarníci 25ti leté výročí svého (podnikání) pivovaru. Na této fotce jsou klíčoví lidé pivovaru – revizoři účtů. Zleva nahoře: Alois Špicar Stružinec, Jarosl. Havlíček sládek, Jos. Mizera Ploužnice, p. Láska truhlář, Frant. Vojtíšek ředitel, Ferd. Zajíc stará Lomnice: