Dnes vám ukážeme pár dalších zajímavostí z archivu v Zámrsku. Pro mladší ročníky to bude šok. A také si můžete procvičit němčinu.

Dřív totiž žádné Penny v Lomnici neexistovalo:). Tam jak je dnes nalepené na pivovar Penny, tak tam byl pivovarský dvůr a také další část budov patřící k pivovaru. Původní pivovar byl totiž dvakrát tak velký oproti dnešku.

Celý objekt tvořil takové účko. Od dnešního Saigonu, přes vjezd pro zásobovací kamiony do Penny (dřív tam byla varna), až po dnešní část pivovaru (zde byla humnová sladovna). Za nimi byl dvůr a pak další budova. V ní byly kromě ležáckých sklepů dvě místnosti na led (ledárny) z pivovarského rybníka – jedna sloužila na dvouletou archivaci ledu, druhá byla na roční archivaci méně kvalitního ledu.

Nákres celého objektu z roku 1941 si můžete prohlédnout níže. Můžete si také pěkně prosvištit německá slovíčka jako např. eiskeller, maschinenhaus, sudhaus, scheiße katze – jednotlivé místnosti jsou totiž popsány v němčině:

V proluce mezi dnešním pivovarem a pro nás stále nepoznaným hnízdem  se svérázným géniem loci zvaným Saigon, stála pivovarská varna. Tam se to celé pivovarské dílo tvořilo:

Na nákresu z roku 1942 uvidíte, že tam měli v prvním patře válcový šrotovník sladu, ze které se to pak sypalo přímo do varné kádě:

Níže si také můžete prohlédnout leták Lomnického pivovaru z roku 1917, kde informuje odběratele o tom, že kvůli nedostatku surovin během války (ječmen byl na příděl), přišlo nařízení z Vídně aby se vyráběly piva s nízkou stupňovitostí. Přičemž do 4 stupňů se piva nazývala slabá (fixní cena 66 Korun za 1 HL) a od 4 do 7 stupňů piva silná (cena 80 Korun za 1 HL)…Také své odběratele informují, že počet hektolitrů se sníží o polovinu:

Doba byla těžká…